Strona główna /

Ulga na zabytki
oferta

W ramach naszej działalności oferujemy pełną opiekę nad zabytkami, związana zarówno z działaniami przed zakupowymi, pracami projektowymi i dokumentacyjnymi, kosztorysowaniem, przeprowadzaniem uzgodnień, szukaniem źródeł finansowania jak i koordynowaniem prac budowlanych.

Jednocześnie mając świadomość, że odbudowa obiektu zabytkowego to jedynie połowa sukcesu oferujemy nasze doświadczenie w zakresie funkcji docelowej zabytku oraz ich ekonomicznego funkcjonowania po odbudowie. Działania te obejmują w szczególności.

Obsługa programu Ulga na Zabytki „Pałacyk Plus”

 • Bezpłatny audyt sprawdzający możliwość skorzystania z ulgi oraz wpis obiektu do rejestru zabytków bądź wojewódzkiej lub  gminnej ewidencji zabytków.
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaleceń konserwatorskich w przypadku zabytku znajdującego się w gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • Nadzór  przebiegu prac budowlanych zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy obiekcie zabytkowym;
 • Pełna obsługa formalna współpracy z WKZ;
 • Przygotowanie dokumentacji do  Urzędu Skarbowego dla uzyskania ulgi na zabytki.

Prace projektowe obejmujące wykonanie

 • inwentaryzacji obiektów zabytkowych z ich zapisem elektronicznym i dokumentacją fotograficzną;
 • ekspertyz stanu technicznego budynków zabytkowych lub ich części;
 • programów prac konserwatorskich, obejmujących stosownie do potrzeb wskazanie zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, a także badań konserwatorskich, architektonicznych i historycznych ze wskazaniem etapowania ww. prac oraz ich priorytetów;
 • szacunków kosztów ww. prac lub ich wybranych elementów oraz wykonanie szczegółowych kosztorysów;
 • prowadzenie nadzorów nad pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych;

Prace planistyczne i przygotowawcze obejmujące

 • przygotowanie wniosków o uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenudla obiektów zabytkowych przygotowanie wniosków ws. uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • przygotowanie wniosków o dokonanie wpisu obiektu do rejestru lub ewidencji zabytków
 • opracowanie programów użytkowych dla wykorzystania obiektów zabytkowych na nowe cele;

Dotacje na zabytki

 • przygotowanie wniosków o uzyskanie dofinansowania planowanych prac w obiektach zabytkowych w ramach dostępnych programów operacyjnych i specjalnych funduszy;
 • koordynowanie oraz dokumentacja prac w ramach realizacji dofinansowań,
 • rozliczanie oraz sporządzanie niezbędnych dokumentacji i sprawozdań z wykonanych prac.