HERITAGE CARE
Ulga na zabytki

Jesteśmy grupą osób od lat zajmujących się ochrona i opieką nad zabytkami. Naszym atutem jest szerokie podejście do ochrony zabytków oraz wszechstronne doświadczenie związane z opieką nad nimi.

Strategia

Wiemy, że zabytki to nie tylko historia. Najistotniejszy jest dzień dzisiejszy i szanse na przyszłość. Szanując przeszłość szukamy najlepszych sposobów na rewitalizację oraz znalezienie właściwych funkcji dostosowanych do realiów ekonomicznych.

Zajmujemy się opracowaniem kompleksowych strategii ochrony i rewitalizacji zabytków oraz ich udostępniania, wytyczając kolejne kroki rozpoczynające się od spraw formalnych związanych z zakupem do ich funkcjonowania po odbudowie.

Realizacje

Na nasze doświadczenie zawodowe składa się udział w wielu projektach zabytkowych w Polsce. Pracowaliśmy między innymi z: z Fundacją Pałaców i Ogrodów, Zamkiem w Bolkowie, Dworu w Maciejowcu oraz dzielnicą Wilanów w Warszawie.